Levenstestament in Nederland en in Spanje

Eigenlijk is het geen “testament”, maar een volmacht.

In Nederland bestaat deze volmacht meestal uit twee volmachten.

De ene volmacht betreft de medische en persoonlijke situatie van de betrokkenene en de andere volmacht betreft de financiële belangen.

Zo ziet u erop toe dat wanneer u nog in staat bent om beslissingen te nemen dat een vertrouwenspersoon van u, in geval u door ziekte, ouderdom, tijdelijk of blijvend niet meer in staat bent om bepaalde handelingen te verrichten, dat deze persoon dat dan wél namens u kan handelen zonder daarvoor eerst een gerechtelijke ondercuratele-stellingsprocedure te hoeven voeren.

Zo´n Levenstestament kan per direct ingaan of vanaf het moment dat u zelf niet (meer) in staat bent bepaalde beslissingen te nemen. Uw voorkeuren kunt u met de Notaris bespreken die uw wensen dan onder woorden brengt in het Levenstestament.

Deze volmacht(en) blijven geldig tot aan uw dood. Om zaken te regelen na uw overlijden, dient u een testament, een laatste wil, te laten opmaken.

In Spanje kennen we het “Testamento Vital” dat voor wat betreft de medische strekking van de inhoud, vrijwel identiek is aan de Nederlandse variant. De “tweede volmacht” wordt er echter niét in opgenomen.

Voor de financiële belangen wordt dan een aparte volmacht opgemaakt, ook wel “Poder Preventivo” genoemd. Deze poder kan ofwel diréct in werking treden of pas na het voldoen aan een objectief uitdrukkelijk vooraf beschreven persooonlijke situatie.

Bijvoorbeeld dat twee artsenverklaringen in een specifieke notariële akte opgenomen en beschreven worden opdat derden met zekerheid ervan uit kunnen gaan dat de Poder Preventivo in werking getreden is.

Een Levenstestament wordt niet altijd geaccepteerd in het buitenland. Ondanks dat er een Verdrag daartoe is op Europees niveau, hebben zich nog maar weinig landen aangesloten. Meestal is de overweging om dan maar voor elk land waar men verblijft een apart Levenstestament op te laten maken, niet onverstandig.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Een vrijblijvend adviesgesprek of een (skype-of bel)afspraak maken met een juridisch adviseur van SMLT?
Het kan allemaal in uw eigen taal!