NIE(T)-nummer?

De laatste tijden is het nogal lastig, vaak onmogelijk, om überhaupt een afspraak te verkrijgen voor de aanvraag van een NIE-nummer. Waar dit nu precies aan ligt is niet geheel duidelijk. Enerzijds wordt er gezegd (door de ambtenaren zelf) dat er tegenwoordig veel meer aanvragen zijn dan voorheen, anderzijds dat bedrijven die enkel de service aanbieden voor de aanvraag van een NIE-nummer een software ontwikkeld zouden hebben om continu de webpagina van de vreemdelingenpolitie in Spanje te “bombarderen”, waardoor het als gewone sterveling nagenoeg onmogelijk is om een afspraak te verkrijgen.

Bovendien bepaalt elk politieburo zélf hoeveel mogelijkheden tot het maken van afspraken ze geven. Helaas betekent dat dat men meestal maar voor maximaal 2 weken in de toekomst de web “opengooit”. Een beetje vreemd in deze digitale tijd. Nu een afspraak verkrijgen voor over 2 of 3 maanden, omdat het zo druk is, zou al veel voldoening geven aan professionals en particulieren.

En heeft men eenmaal een afspraak dan komen er vaak weer andere hindernissen om de hoek kijken. De laatste nieuwe is de weigering om door Nederlandse Notarissen opgemaakte tweetalige volmachten te accepteren en ofwel een nieuwe vertaling te eisen van een in Spanje geregistreerde tolk-vertaler of dat deze tolk-vertaler een verklaring afgeeft waarin de vertaling van de notaris correct bevonden wordt.

Een andere en zeer willekeurige eis is, dat men op sommige politieburo´s een complete kopie van een EU-paspoort vereist en het niet volstaat met een geautoriseerde kopie waar de persoonsgegevens op staan.

Waar een groot land als Spanje al niet heel klein en inefficiënt in kan zijn bij zoiets eenvoudigs als het aanvragen van een registratienummer voor buitenlanders. Een nummer dat nota bene verplicht is wanneer men een huis in Spanje wenst te kopen. De Spaanse economie wordt er niet echt mee geholpen door deze formaliteit zo intens lastig te maken.

Deze omstandigheid brengt voor ons als professionals mee dat het verkrijgen van een NIE-nummer veel meer tijd en middelen kost dan voorheen en vele hoofdbrekens oplevert wat binnenkort wel eens de tarifering hiervoor onder druk kan zetten.

Maar er is ook (een beetje ) goed nieuws. Door deze toestanden kunnen Notarissen in Spanje tegenwoordig op het moment van tekenen van een koopakte vlak vooraf daaraan online een voorlopig fiscaal nummer verkrijgen van de Spaanse belastingdienst. Hiermee kan de ondertekening doorgang vinden en kan de koper met dit nummer zijn overdrachtsbelasting voldoen.

Het is echter een “voorlopig” nummer dat (in príncipe) alleen maar 2 maanden geldig is en moet asap alsnog een NIE-nummer kunnen overleggen. Maar aan deze termijn zal waarschijnlijk onder de huidige conjunctuur meestal niet voldaan kunnen worden. We zijn benieuwd hoe de Spaanse overheid in de nabije toekomst met deze problematiek om zal gaan.

Zogauw daar nieuws over is, zullen we daar weer over schrijven.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Een vrijblijvend adviesgesprek of een (skype-of bel)afspraak maken met een juridisch adviseur van SMLT?
Het kan allemaal in uw eigen taal!